Συμβουλες & Tips

Κάθε πότε αλλάζουμε το φίλτρο μας;

Κάθε πότε αλλάζουμε το φίλτρο μας

Η πιο κλασσική μας σκέψη όταν βάζουμε ένα φίλτρο νερού, είναι το κάθε πότε πρέπει να το αλλάζουμε. Η αλλαγή ενός φίλτρου νερού 10’’ ιντσών, εξαρτάται από τους 3 παρακάτω παράγοντες.

1) Όταν περάσουν οι 12 μήνες διάρκειας ζωής του φίλτρου.
2) Εάν βουλώσει το φίλτρο σας ύστερα από υδραυλικά έργα στην γειτονιά σας.
3) Εάν καταναλώσετε όλα τα λίτρα λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής.